Skip to content

JURIDISKS PAZIŅOJUMS

Šī lapa informē Jūs par tiem mūsu mājas lapas noteikumiem, kurus Jums jāievēro, apmeklējot mūsu mājas lapu www.jld.lv  (vietni). Pirms vietnes izmantošanas uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. Izmantojot SIA “JLD” vietni, Jūs norādāt, ka esat akceptējuši šos lietošanas noteikumus un piekrītat tos ievērot. Šīs vietnes noteikumi neattiecas uz citu fizisko/juridisko personu interneta mājas lapām.

Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura internetā apmeklē Mājas lapu (www.jld.lv).

1.Vietnes saturs un pieeja

Ieejot vietnē, tās lietotājs piekrīt šiem vietnes lietošanas noteikumiem. SIA “JLD” patur tiesības bez brīdinājuma atcelt vai grozīt vietnes ietvaros sniegtos pakalpojumus. SIA “JLD” neuzņemas atbildību par to, ja kaut kāda iemesla dēļ vietne nav pieejama noteiktā laikā vai laika periodā. SIA “JLD”regulāri atjaunina vietnē esošo saturu. Nepieciešamības gadījumā, SIA “JLD” var apturēt piekļuvi vietnei vai slēgt to uz nenoteiktu laiku. Jebkurš vietnē publicētais materiāls var būt novecojis un SIA “JLD” neuzņemas šādu materiālu atjaunošanu nekavējoties pēc novecošanas fakta konstatēšanas.

SIA “JLD” patur tiesības laiku pa laikam ierobežot pieeju dažām vietnes daļām vai visai vietnei kopumā. Jūs uzņematies atbildību par visām veicamajām darbībām, kas nepieciešamas, lai Jūs varētu piekļūt SIA “JLD” vietnei. Visa vietnē esošā informācija ir paredzēta tikai vispārīgai informācijai. Vietnē norādītās cenas, konfigurācijas un specifikācijas var tikt mainītas jebkurā laikā, neinformējot vietnes lietotājus. Preču un iepakojuma izskats var atšķirties no vietnes attēliem. Vietnē sniegtā informācija par Produktiem nenozīmē, ka tie ir pieejami pārdošanai. Lai iegūtu vairāk informācijas, Jūs varat sazināties ar SIA “JLD” pārdošanas nodaļu.

2.Cenas

Informācija par vietnē norādītām cenām ir tīri informatīva un var atšķirties no faktiskajām cenām.

3.Paziņojums par autortiesībām

SIA “JLD” vietnē esošie autoru darbi, tai skaitā grafiskie attēli, teksts, dati, informācija, dizains, saturiskā un vizuālā informācija ir SIA “JLD” īpašums un autortiesību objekts. Vietnes vai tās daļu kopēšana, reproducēšana, pārpublicēšana, glabāšana vai kāda citāda publiska un komerciāla izmantošana ir aizliegta, izņemot, ja ir saņemta SIA “JLD” piekrišana.

4.Intelektuālā īpašuma tiesības

SIA “JLD” ir visa savas vietnes intelektuālā īpašuma īpašnieki vai licences turētāji, par īpašumu uzskatot arī tajā publicētos materiālus. Visus materiālus un darbus aizsargā īpašumtiesību likums. Visas šīs tiesības ir aizsargātas.

Nav atļauts veikt jebkādu papīra vai digitālā formātā izdrukāto vai lejupielādēto materiālu modifikācijas, kā arī aizliegts izmantot, reproducēt un radīt atvasinājumus no materiāliem vai izplatīt attēlus, fotogrāfijas, video, audio vai grafiskos materiālus kopā vai atsevišķi no tiem saistošā teksta.

SIA “JLD” ir visu vietnē esošo materiālu atzītie un apstiprinātie autori (un līdz ar to, arī līdzautori).

Aizliegts izmantot SIA “JLD” vietnē esošos materiālus vai kādu to daļu komerciāliem nolūkiem, neiegādājoties no SIA “JLD” licenci, kas atļautu šādas darbības veikt.

5.Saites no mūsu vietnes

Ja SIA “JLD” vietne satur saites uz citām vietnēm un resursiem, kas pieder trešajām pusēm, šīm saitēm ir tikai informatīvs raksturs. SIA “JLD” neuzņemas atbildību par citu fizisko vai juridisko personu piederošo vai pārraudzīto vietņu saturu vai piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot vietnē izvietotās saites. SIA “JLD” vietnē ievietotajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs.

6.Atbildības ierobežošana

Ne SIA “JLD”, ne tās amatpersonas, ne darbinieki vai pārstāvji nav atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kaitējumu vai izdevumiem, kas saistīti ar jebkādu pieeju šai tīmekļa vietnei vai tās izmantošanu, vai ar to saistīto interneta vietņu, ieskaitot (taču neaprobežojoties) ar peļņas zaudēšanu, netiešiem, nejaušiem vai neparedzētu iemeslu dēļ ciestiem zaudējumiem.

SIA “JLD”atstāj sev tiesības mainīt vai veikt jebkādas izmaiņas šajā tīmekļa vietnē, kad tas šķitīs nepieciešams, bez jebkāda iepriekšēja paziņojuma.

7.Informācija par lietotājiem

SIA “JLD” apņemas izmantot, uzglabāt un apstrādāt pieprasīto personisko informāciju par vietnes lietotājiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

8.Grozījumi

SIA “JLD” patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma pārskatīt, grozīt un papildināt šo Noteikumu tekstu un nosacījumus. Jaunie Noteikumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti vietnē. Vietnes apmeklēšana pēc šo Noteikumu izmaiņām automātiski nozīmē, ka lietotājs ir iepazinies un piekrīt jauniem Noteikumiem.

9.Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JLD”, Reģ. Nr. LV40003315320

Telefons: +371 67755014 , E-pasts: projekti@jld.lv

Cieņā SIA “JLD”