Skip to content

ceļu projektēšana

jld@jld.lv | 6775 5014

Piedāvājam pilna apjoma (ietverot nepieciešamās inženiertīklu sadaļas) autoceļu, ielu, ietvju, pievedceļu, stāvlaukumu jaunbūves un rekonstrukcijas būvprojektu izstrādi un to autoruzraudzību būvniecības laikā. Izstrādājam tehniskos projektus atbilstoši Latvijas valsts standartu un būvnormatīvu prasībām. Būvprojekta izstrādē ietilpst: konsultācijas, tehnisko noteikumu pieprasīšana institūcijās, būvprojekta izstrāde, būvprojekta saskaņošana institūcijās un būvvaldē, būvprojekta nodošana pasūtītājam, konsultācijas būvniecības laikā un būvprojekta autoruzraudzība.

celu-projektesana-projekts

Piedāvājam veikt ceļu un teritoriju labiekārtojuma izbūves būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību. Vairāk informācijas var iegūt sazinoties ar mūsu ceļu inženieri Ēriku Geižinu.